Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 15:53
kontakt
IU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 085,00 4 284,00
4,9%
4 544,00
6,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 855,00 952,00
11,3%
1 118,00
17,4%
Zysk (strata) brutto 831,00 941,00
13,2%
1 096,00
16,5%
Zysk (strata) netto 686,00 796,00
16,0%
951,00
19,5%
Amortyzacja 816,00 847,00
3,8%
885,00
4,5%
Aktywa 23 376,00 25 507,00
9,1%
25 486,00
-0,1%
Kapitał własny 16 462,00 15 935,00
-3,2%
16 886,00
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,59
-3,2%
2,74
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
16,2%
0,16
20,2%