Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 12:21
kontakt
IU
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 124,00 3 346,00
7,1%
4 100,00
22,5%
3 659,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 604,00 633,00
4,8%
1 132,00
78,8%
1 285,00
13,5%
Zysk (strata) brutto 599,00 618,00
3,2%
1 110,00
79,6%
1 278,00
15,1%
Zysk (strata) netto 539,00 557,00
3,3%
724,00
30,0%
1 159,00
60,1%
Amortyzacja 514,00 569,00
10,7%
621,00
9,1%
629,00
1,3%
Aktywa 18 286,00 18 553,00
1,5%
19 163,00
3,3%
20 132,00
5,1%
Kapitał własny 10 784,00 11 541,00
7,0%
12 152,00
5,3%
13 425,00
10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,75 1,88
7,0%
1,97
5,3%
2,18
10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
4,6%
0,12
29,7%
0,19
59,3%