Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 11:49
kontakt
SYGNIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 839,00 808,00
-3,7%
12 731,00
1 475,6%
4 142,00
-67,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 79,00 18,00
-77,2%
4 299,00
23 783,3%
-2 050,00
---
Zysk (strata) brutto 70,00 6,00
-91,4%
4 255,00
70 816,7%
-2 093,00
---
Zysk (strata) netto 70,00 -29,00
---
3 429,00
---
-2 093,00
---
Amortyzacja 60,00 196,00
226,7%
234,00
19,4%
201,00
-14,1%
Aktywa 3 588,00 52 372,00
1 359,6%
51 064,00
-2,5%
48 470,00
-5,1%
Kapitał własny 1 541,00 35 578,00
2 208,8%
39 007,00
9,6%
36 914,00
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 1,56
499,2%
1,72
9,7%
1,62
-5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,15
---
-0,09
---