Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 13:10
kontakt
FARM51
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 432,00 6 293,00
-25,4%
3 770,00
-40,1%
3 438,00
-8,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 751,00 -826,00
---
738,00
---
-137,00
---
Zysk (strata) brutto 4 843,00 -197,00
---
797,00
---
128,00
-83,9%
Zysk (strata) netto 4 638,00 -145,00
---
797,00
---
128,00
-83,9%
Amortyzacja 50,00 34,00
-32,0%
50,00
47,1%
30,00
-40,0%
Aktywa 17 611,00 16 945,00
-3,8%
17 493,00
3,2%
16 708,00
-4,5%
Kapitał własny 15 462,00 14 607,00
-5,5%
16 181,00
10,8%
15 501,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,27
-5,5%
2,52
10,8%
2,41
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 -0,02
---
0,12
---
0,02
-83,9%