Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:17
kontakt
OPTIZENLB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 122,00 115,00
-5,7%
2,00
-98,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 -56,00
---
403,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) brutto -4,00 -55,00
---
401,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) netto -4,00 -55,00
---
401,00
---
-19,00
---
Amortyzacja 7,00 3,00
-57,1%
4,00
33,3%
0,00
---
Aktywa 174,00 146,00
-16,1%
66,00
-54,8%
22,00
-66,7%
Kapitał własny -312,00 -367,00
---
19,00
---
4,00
-78,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
0,00
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
0,05
---
-0,00
---