Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 05:15
kontakt
PARTNER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 22,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 -18,00
---
Zysk (strata) brutto -5,00 -20,00
---
Zysk (strata) netto -5,00 -21,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 704,00 3 712,00
0,2%
Kapitał własny 3 200,00 3 179,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---