Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 05:15
kontakt
MBFGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 394,00 1 484,00
-56,3%
132,00
-91,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59,00 -421,00
---
-1 205,00
---
Zysk (strata) brutto -1 353,00 -473,00
---
-2 531,00
---
Zysk (strata) netto -1 486,00 -475,00
---
-2 580,00
---
Amortyzacja 4,00 4,00
0,0%
4,00
0,0%
Aktywa 7 891,00 7 568,00
-4,1%
4 299,00
-43,2%
Kapitał własny 6 045,00 5 931,00
-1,9%
3 491,00
-41,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 1,98
-8,4%
1,16
-41,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,53 -0,16
---
-0,86
---