Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.19, godz. 02:59
kontakt
MBFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 691,00 293,00
-57,6%
160,00
-45,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 103,00 -28,00
---
-87,00
---
Zysk (strata) brutto 103,00 -28,00
---
-87,00
---
Zysk (strata) netto 103,00 -28,00
---
-87,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 8 288,00 8 465,00
2,1%
8 192,00
-3,2%
Kapitał własny 6 509,00 6 481,00
-0,4%
6 391,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,17 2,16
-0,5%
2,13
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---
-0,03
---