Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.24, godz. 23:44
kontakt
MBFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 293,00 160,00
-45,4%
343,00
114,4%
28,00
-91,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28,00 -87,00
---
-76,00
---
-87,00
---
Zysk (strata) brutto -28,00 -87,00
---
-76,00
---
-92,00
---
Zysk (strata) netto -28,00 -87,00
---
-76,00
---
-95,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 8 465,00 8 192,00
-3,2%
7 737,00
-5,6%
7 689,00
-0,6%
Kapitał własny 6 481,00 6 391,00
-1,4%
6 100,00
-4,6%
6 007,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 2,13
-1,4%
2,03
-4,6%
2,00
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,03
---
-0,02
---
-0,03
---