Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.03, godz. 14:13
kontakt
MBFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35,00 18,00
-48,6%
2 963,00
16 361,1%
2 032,00
-31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -98,00 -68,00
---
1 812,00
---
338,00
-81,3%
Zysk (strata) brutto -98,00 -68,00
---
1 812,00
---
338,00
-81,3%
Zysk (strata) netto -98,00 -68,00
---
1 654,00
---
338,00
-79,6%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 4 299,00 8 113,00
88,7%
13 345,00
64,5%
12 021,00
-9,9%
Kapitał własny 3 491,00 6 084,00
74,3%
7 738,00
27,2%
5 465,00
-29,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 2,03
74,2%
2,58
27,2%
1,82
-29,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,02
---
0,55
---
0,11
-79,5%