Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 01:22
kontakt
MYCODERN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 57,00 150,00
163,2%
106,00
-29,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 -10,00
---
-192,00
---
Zysk (strata) brutto -16,00 -34,00
---
-247,00
---
Zysk (strata) netto -16,00 -34,00
---
-247,00
---
Amortyzacja 3,00 6,00
100,0%
6,00
0,0%
Aktywa 28 564,00 29 382,00
2,9%
30 401,00
3,5%
Kapitał własny 27 422,00 27 359,00
-0,2%
27 127,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,43
-0,2%
0,42
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---