Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 02:58
kontakt
MEDIANPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 330,00 8 377,00
2 438,5%
238,00
-97,2%
194,00
-18,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -296,00 -4 814,00
---
-10,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -296,00 -4 814,00
---
-10,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) netto -296,00 -4 814,00
---
-10,00
---
-16,00
---
Amortyzacja 30,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 687,00 0,00
---
1,00
---
3,00
200,0%
Kapitał własny 4 814,00 0,00
---
-10,00
---
-26,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,54
---
-0,00
---
-0,00
---