Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:24
kontakt
ASMGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 325,00 1 393,00
-40,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 528,00 -103,00
---
Zysk (strata) brutto 2 954,00 -639,00
---
Zysk (strata) netto 3 206,00 -528,00
---
Amortyzacja 121,00 103,00
-14,9%
Aktywa 75 449,00 76 059,00
0,8%
Kapitał własny 18 742,00 18 214,00
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,32
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,01
---