Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 21:30
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 233,00 1 156,00
-48,2%
585,00
-49,4%
565,00
-3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44,00 86,00
95,5%
-29,00
---
10,00
---
Zysk (strata) brutto 40,00 81,00
102,5%
-36,00
---
4,00
---
Zysk (strata) netto 17,00 43,00
152,9%
-21,00
---
12,00
---
Amortyzacja 7,00 7,00
0,0%
8,00
14,3%
8,00
0,0%
Aktywa 2 693,00 2 218,00
-17,6%
2 078,00
-6,3%
3 089,00
48,7%
Kapitał własny 1 456,00 1 498,00
2,9%
1 280,00
-14,6%
1 490,00
16,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
3,0%
0,06
-14,7%
0,07
15,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
-0,00
---
0,00
---