Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:33
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 246,00 816,00
-34,5%
1 689,00
107,0%
1 322,00
-21,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 236,00 90,00
-61,9%
-56,00
---
161,00
---
Zysk (strata) brutto 236,00 90,00
-61,9%
-56,00
---
159,00
---
Zysk (strata) netto 210,00 89,00
-57,6%
-56,00
---
159,00
---
Amortyzacja 5,00 7,00
40,0%
7,00
0,0%
7,00
0,0%
Aktywa 2 766,00 2 940,00
6,3%
2 078,00
-29,3%
3 681,00
77,1%
Kapitał własny 1 247,00 1 336,00
7,1%
1 280,00
-4,2%
1 439,00
12,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
7,1%
0,06
-3,3%
0,06
12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-60,0%
-0,00
---
0,01
---