Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 07:19
kontakt
ADVERTIGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 -10,00
---
-40,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) brutto -17,00 -10,00
---
-1,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) netto -17,00 -10,00
---
-1,00
---
-19,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 498,00 3 473,00
-0,7%
3 485,00
0,3%
3 455,00
-0,9%
Kapitał własny 3 478,00 3 468,00
-0,3%
3 466,00
-0,1%
3 448,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,0%
0,12
0,0%
0,12
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---