Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.19, godz. 05:01
kontakt
KBJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18 595,00 20 176,00
8,5%
50 961,00
152,6%
50 961,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 888,00 517,00
---
6 722,00
1 200,2%
6 722,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -2 937,00 640,00
---
7 025,00
997,7%
7 025,00
0,0%
Zysk (strata) netto -2 621,00 133,00
---
6 531,00
4 810,5%
6 531,00
0,0%
Amortyzacja 395,00 370,00
-6,3%
475,00
28,4%
0,00
---
Aktywa 34 064,00 34 731,00
2,0%
65 770,00
89,4%
65 770,00
0,0%
Kapitał własny 17 913,00 18 211,00
1,7%
26 393,00
44,9%
26 393,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,00 9,30
-7,0%
12,83
37,9%
12,83
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,46 0,07
---
3,17
4 567,6%
3,17
0,0%