Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 10:40
kontakt
PLATIGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28 971,00 27 484,00
-5,1%
20 855,00
-24,1%
30 287,00
45,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 176,00 711,00
-90,1%
-1 633,00
---
2 687,00
---
Zysk (strata) brutto 8 732,00 229,00
-97,4%
-1 293,00
---
3 416,00
---
Zysk (strata) netto 7 293,00 45,00
-99,4%
-1 409,00
---
3 326,00
---
Amortyzacja 926,00 1 028,00
11,0%
1 390,00
35,2%
1 479,00
6,4%
Aktywa 67 448,00 71 154,00
5,5%
68 244,00
-4,1%
75 072,00
10,0%
Kapitał własny 36 717,00 36 710,00
-0,0%
31 242,00
-14,9%
34 569,00
10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,40 10,40
-0,0%
8,85
-14,9%
9,80
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,07 0,01
-99,4%
-0,40
---
0,94
---