Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 01:06
kontakt
PLATIGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 003,00 23 704,00
24,7%
20 708,00
-12,6%
17 483,00
-15,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 416,00 4 340,00
943,3%
219,00
-95,0%
-1 311,00
---
Zysk (strata) brutto 537,00 4 181,00
678,6%
283,00
-93,2%
-1 230,00
---
Zysk (strata) netto -372,00 4 293,00
---
346,00
-91,9%
-1 032,00
---
Amortyzacja 979,00 963,00
-1,6%
928,00
-3,6%
909,00
-2,0%
Aktywa 51 589,00 57 876,00
12,2%
56 919,00
-1,7%
63 572,00
11,7%
Kapitał własny 23 220,00 27 791,00
19,7%
28 767,00
3,5%
28 000,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,78 8,00
18,0%
8,28
3,5%
8,06
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 1,24
---
0,10
-91,9%
-0,30
---