Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:15
kontakt
IGORIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 506,00 1 458,00
-3,2%
1 367,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -57,00 381,00
---
203,00
-46,7%
Zysk (strata) brutto -74,00 261,00
---
205,00
-21,5%
Zysk (strata) netto -74,00 261,00
---
205,00
-21,5%
Amortyzacja 319,00 306,00
-4,1%
278,00
-9,2%
Aktywa 33 532,00 35 465,00
5,8%
34 825,00
-1,8%
Kapitał własny 4 717,00 4 951,00
5,0%
5 156,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,18
5,4%
0,18
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,01
-22,2%