Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.15, godz. 11:18
kontakt
AITON
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 889,00 4 301,00
-45,5%
4 376,00
1,7%
4 376,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 638,00 -1 235,00
---
-611,00
---
-611,00
---
Zysk (strata) brutto 628,00 -1 216,00
---
-603,00
---
-603,00
---
Zysk (strata) netto 467,00 -1 044,00
---
-650,00
---
-650,00
---
Amortyzacja 0,00 1 217,00
---
1 177,00
-3,3%
1 177,00
0,0%
Aktywa 10 813,00 8 653,00
-20,0%
6 704,00
-22,5%
6 704,00
0,0%
Kapitał własny 8 831,00 6 905,00
-21,8%
5 087,00
-26,3%
5 087,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,56
-21,8%
0,41
-26,3%
0,41
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,08
---
-0,05
---
-0,05
---