Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:39
kontakt
AITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 413,00 2 265,00
-6,1%
4 241,00
87,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -393,00 -618,00
---
430,00
---
Zysk (strata) brutto -406,00 -620,00
---
426,00
---
Zysk (strata) netto -356,00 -537,00
---
300,00
---
Amortyzacja 0,00 558,00
---
641,00
14,9%
Aktywa 10 160,00 9 578,00
-5,7%
11 272,00
17,7%
Kapitał własny 8 475,00 7 938,00
-6,3%
8 664,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,64
-6,3%
0,70
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---
0,02
---