Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 06:11
kontakt
COMPERIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 357,00 2 699,00
-63,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 829,00 1 511,00
82,3%
Zysk (strata) brutto 811,00 1 501,00
85,1%
Zysk (strata) netto 704,00 1 220,00
73,3%
Amortyzacja 428,00 431,00
0,7%
Aktywa 33 041,00 34 141,00
3,3%
Kapitał własny 27 367,00 28 511,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,76 8,08
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,35
73,0%