Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 16:06
kontakt
3RGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 288,00 1 139,00
-11,6%
1 458,00
28,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 795,00 493,00
-38,0%
778,00
57,8%
Zysk (strata) brutto 764,00 488,00
-36,1%
778,00
59,4%
Zysk (strata) netto 764,00 488,00
-36,1%
778,00
59,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 16 958,00 16 885,00
-0,4%
16 959,00
0,4%
Kapitał własny 15 300,00 15 788,00
3,2%
16 566,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,21
3,5%
0,22
4,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-40,0%
0,01
66,7%