Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 10:12
kontakt
MEDARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20,00 -17,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -20,00 -17,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) netto -20,00 -17,00
---
-18,00
---
Amortyzacja 18,00 18,00
0,0%
18,00
0,0%
Aktywa 1 775,00 1 758,00
-1,0%
1 741,00
-1,0%
Kapitał własny 253,00 236,00
-6,7%
218,00
-7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,11
-6,2%
0,10
-7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---