Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.04, godz. 00:30
kontakt
GRMEDIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 063,00 22 205,00
16,5%
22 665,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -267,00 1 405,00
---
1 257,00
-10,5%
Zysk (strata) brutto -288,00 1 218,00
---
1 090,00
-10,5%
Zysk (strata) netto -497,00 1 168,00
---
872,00
-25,3%
Amortyzacja 1 035,00 1 035,00
0,0%
1 106,00
6,9%
Aktywa 127 774,00 134 089,00
4,9%
130 460,00
-2,7%
Kapitał własny 96 650,00 91 242,00
-5,6%
89 825,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,99 50,97
-5,6%
50,18
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28 0,65
---
0,49
-25,3%