Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 01:55
kontakt
BINARY
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
162,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -407,00 -261,00
---
-147,00
---
Zysk (strata) brutto -414,00 -261,00
---
-147,00
---
Zysk (strata) netto -376,00 -265,00
---
-131,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 748,00 2 545,00
-7,4%
2 686,00
5,5%
Kapitał własny 1 131,00 828,00
-26,8%
697,00
-15,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,16
-26,9%
0,14
-15,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,05
---
-0,02
---