Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 20:16
kontakt
BINARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41,00 0,00
---
0,00
---
24,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 -84,00
---
721,00
---
12,00
-98,3%
Zysk (strata) brutto -30,00 -84,00
---
721,00
---
12,00
-98,3%
Zysk (strata) netto -30,00 -84,00
---
721,00
---
12,00
-98,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 705,00 2 681,00
-0,9%
2 498,00
-6,8%
2 514,00
0,6%
Kapitał własny 648,00 563,00
-13,1%
1 284,00
128,1%
1 296,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-12,8%
0,25
127,5%
0,25
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,14
---
0,00
-98,6%