Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 18:04
kontakt
BINARY
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
41,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -123,00 -123,00
---
-120,00
---
-114,00
---
Zysk (strata) brutto -131,00 -123,00
---
-120,00
---
-114,00
---
Zysk (strata) netto -131,00 -123,00
---
-120,00
---
-114,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 900,00 2 749,00
-5,2%
2 549,00
-7,3%
2 681,00
5,2%
Kapitał własny 1 376,00 1 008,00
-26,7%
707,00
-29,9%
563,00
-20,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,20
-26,7%
0,14
-29,7%
0,11
-20,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,02
---
-0,02
---