Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:07
kontakt
BINARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 75,00
---
86,00
14,7%
41,00
-52,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -62,00 15,00
---
-32,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) brutto -62,00 15,00
---
-32,00
---
-30,00
---
Zysk (strata) netto -62,00 15,00
---
-32,00
---
-30,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 549,00 2 633,00
3,3%
2 686,00
2,0%
2 705,00
0,7%
Kapitał własny 707,00 722,00
2,1%
697,00
-3,5%
648,00
-7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
2,2%
0,14
-3,6%
0,12
-7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,01
---
-0,01
---