Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:28
kontakt
BINARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 86,00 41,00
-52,3%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -30,00
---
-84,00
---
721,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -30,00
---
-84,00
---
721,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -30,00
---
-84,00
---
721,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 686,00 2 705,00
0,7%
2 681,00
-0,9%
2 498,00
-6,8%
Kapitał własny 697,00 648,00
-7,0%
563,00
-13,1%
1 284,00
128,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,12
-7,4%
0,11
-12,8%
0,25
127,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,02
---
0,14
---