Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 10:37
kontakt
SOLARINOV
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 821,00 2 343,00
-51,4%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75,00 -3 911,00
---
-56,00
---
-657,00
---
Zysk (strata) brutto 12,00 -3 783,00
---
59,00
---
-19 388,00
---
Zysk (strata) netto 12,00 -3 783,00
---
59,00
---
-19 388,00
---
Amortyzacja 197,00 142,00
-27,9%
7,00
-95,1%
4,00
-42,9%
Aktywa 7 010,00 17 205,00
145,4%
33 014,00
91,9%
1 589,00
-95,2%
Kapitał własny 4 470,00 16 694,00
273,5%
16 753,00
0,4%
-2 635,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,07
22,8%
0,07
0,0%
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,02
---
0,00
---
-0,08
---