Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.24, godz. 01:42
kontakt
SOLARINOV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38,00 38,00
0,0%
88,00
131,6%
88,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6,00 -6,00
---
-408,00
---
-408,00
---
Zysk (strata) brutto 55,00 55,00
0,0%
-463,00
---
-463,00
---
Zysk (strata) netto 55,00 55,00
0,0%
-463,00
---
-463,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 172,00 3 172,00
0,0%
2 650,00
-16,5%
2 650,00
0,0%
Kapitał własny -1 799,00 -1 799,00
---
-3 043,00
---
-3 043,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
-0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---