Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 06:03
kontakt
SOLARINOV
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 875,00 3 574,00
-26,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -772,00 -1 930,00
---
Zysk (strata) brutto 108,00 -25 825,00
---
Zysk (strata) netto 108,00 -26 391,00
---
Amortyzacja 16,00 1 186,00
7 312,5%
Aktywa 21 336,00 24 550,00
15,1%
Kapitał własny 16 802,00 13 520,00
-19,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-18,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,11
---