Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 08:25
kontakt
SOLARINOV
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 178,00 1 700,00
-21,9%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -165,00 -16,00
---
-88,00
---
-116,00
---
Zysk (strata) brutto -198,00 -46,00
---
803,00
---
391,00
-51,3%
Zysk (strata) netto -198,00 -46,00
---
803,00
---
391,00
-51,3%
Amortyzacja 137,00 33,00
-75,9%
2,00
-93,9%
4,00
100,0%
Aktywa 6 945,00 7 075,00
1,9%
18 093,00
155,7%
20 331,00
12,4%
Kapitał własny 4 261,00 4 424,00
3,8%
17 497,00
295,5%
17 144,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,06
3,7%
0,07
30,4%
0,07
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---
0,00
-33,3%