Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.01, godz. 15:35
kontakt
SOLARINOV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -95,00 129,00
---
-71,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) brutto -5 589,00 4 848,00
---
-67,00
---
459,00
---
Zysk (strata) netto -5 589,00 4 848,00
---
-67,00
---
459,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 20 213,00 33 014,00
63,3%
21 675,00
-34,3%
20 331,00
-6,2%
Kapitał własny 11 907,00 16 753,00
40,7%
16 686,00
-0,4%
17 144,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,07
40,0%
0,07
0,0%
0,07
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
0,00
---
0,00
---