Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 19:18
kontakt
GETINOBLE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 085 077,00 1 675 654,00
-19,6%
1 265 372,00
-24,5%
Przychody z tytułu prowizji 204 689,00 166 708,00
-18,6%
190 692,00
14,4%
Wynik na działalności bankowej -64 356,00 128 672,00
---
-532 453,00
---
Zysk (strata) brutto -693 442,00 -613 926,00
---
-1 056 021,00
---
Zysk (strata) netto -591 551,00 -559 389,00
---
-1 068 812,00
---
Amortyzacja 160 696,00 159 336,00
-0,8%
156 601,00
-1,7%
Aktywa 52 828 439,00 49 930 586,00
-5,5%
48 370 501,00
-3,1%
Kapitał własny 2 534 944,00 2 004 272,00
-20,9%
616 500,00
-69,2%
Współczynnik wypłacalności 10,00 8,60
-14,0%
3,50
-59,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,43 1,92
-20,9%
0,59
-69,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,57 -0,54
---
-1,02
---