Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 04:33
kontakt
GETINOBLE
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 118 732,00 1 682 946,00
-20,6%
1 254 912,00
-25,4%
Przychody z tytułu prowizji 164 558,00 122 518,00
-25,5%
150 319,00
22,7%
Wynik na działalności bankowej -56 281,00 148 150,00
---
-511 859,00
---
Zysk (strata) brutto -707 396,00 -630 266,00
---
-1 051 718,00
---
Zysk (strata) netto -640 845,00 -567 440,00
---
-1 058 926,00
---
Amortyzacja 163 475,00 161 430,00
-1,3%
159 066,00
-1,5%
Aktywa 53 547 310,00 50 091 772,00
-6,5%
48 197 003,00
-3,8%
Kapitał własny 2 546 053,00 2 007 274,00
-21,2%
629 423,00
-68,6%
Współczynnik wypłacalności 9,90 8,40
-15,2%
3,20
-61,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 1,92
-21,1%
0,60
-68,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,61 -0,54
---
-1,01
---