Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 09:01
kontakt
GETINOBLE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 091 530,00 966 007,00
-11,5%
621 579,00
-35,7%
Przychody z tytułu prowizji 83 297,00 53 224,00
-36,1%
82 068,00
54,2%
Wynik na działalności bankowej 8 853,00 129 249,00
1 359,9%
199 022,00
54,0%
Zysk (strata) brutto -272 851,00 -404 870,00
---
-70 266,00
---
Zysk (strata) netto -235 403,00 -351 980,00
---
-68 041,00
---
Amortyzacja 82 020,00 82 737,00
0,9%
81 060,00
-2,0%
Aktywa 54 771 648,00 51 313 267,00
-6,3%
48 505 050,00
-5,5%
Kapitał własny 2 919 791,00 2 200 102,00
-24,6%
1 860 415,00
-15,4%
Współczynnik wypłacalności 10,80 8,60
-20,4%
7,10
-17,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,80 2,11
-24,7%
1,78
-15,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,34
---
-0,06
---