Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:49
kontakt
SOLAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 164,00 30 815,00
17,8%
33 542,00
8,8%
24 116,00
-28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 635,00 961,00
-41,2%
-627,00
---
-4 569,00
---
Zysk (strata) brutto 3 109,00 -929,00
---
-737,00
---
-5 585,00
---
Zysk (strata) netto 2 489,00 -651,00
---
-748,00
---
-4 608,00
---
Amortyzacja 4 104,00 3 998,00
-2,6%
3 817,00
-4,5%
3 872,00
1,4%
Aktywa 161 182,00 155 301,00
-3,6%
152 160,00
-2,0%
144 673,00
-4,9%
Kapitał własny 75 200,00 73 736,00
-1,9%
72 987,00
-1,0%
67 138,00
-8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,07 24,58
-1,9%
24,33
-1,0%
22,38
-8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,83 -0,22
---
-0,25
---
-1,54
---