Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:52
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -1,00 51,00
---
137,00
168,6%
197,00
43,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -797,00 -1 024,00
---
-1 526,00
---
-853,00
---
Zysk (strata) brutto -754,00 -986,00
---
-1 502,00
---
-844,00
---
Zysk (strata) netto -749,00 -985,00
---
-1 494,00
---
-874,00
---
Amortyzacja 42,00 45,00
7,1%
214,00
375,6%
196,00
-8,4%
Aktywa 6 998,00 9 310,00
33,0%
8 571,00
-7,9%
8 779,00
2,4%
Kapitał własny 6 108,00 5 123,00
-16,1%
3 629,00
-29,2%
2 755,00
-24,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,51
-16,2%
0,36
-29,1%
0,28
-24,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,10
---
-0,15
---
-0,09
---