Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:56
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 70,00 35,00
-50,0%
46,00
31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 713,00 71,00
---
496,00
598,6%
Zysk (strata) brutto -3 815,00 75,00
---
989,00
1 218,7%
Zysk (strata) netto -3 794,00 75,00
---
989,00
1 218,7%
Amortyzacja 168,00 2,00
-98,8%
2,00
0,0%
Aktywa 2 017,00 2 103,00
4,3%
836,00
-60,2%
Kapitał własny -1 039,00 -964,00
---
24,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,10 -0,10
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 0,01
---
0,10
1 314,3%