Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:27
kontakt
NEXITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 137,00 197,00
43,8%
70,00
-64,5%
35,00
-50,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 526,00 -853,00
---
-1 713,00
---
71,00
---
Zysk (strata) brutto -1 502,00 -844,00
---
-3 815,00
---
75,00
---
Zysk (strata) netto -1 494,00 -874,00
---
-3 794,00
---
75,00
---
Amortyzacja 214,00 196,00
-8,4%
168,00
-14,3%
2,00
-98,8%
Aktywa 8 571,00 8 779,00
2,4%
2 017,00
-77,0%
2 103,00
4,3%
Kapitał własny 3 629,00 2 755,00
-24,1%
-1 039,00
---
-964,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,28
-24,2%
-0,10
---
-0,10
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,15 -0,09
---
-0,38
---
0,01
---