Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.23, godz. 04:12
kontakt
AILLERON
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 47 019,00 53 435,00
13,6%
60 153,00
12,6%
67 895,00
12,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 854,00 -1 161,00
---
-3 348,00
---
-4 826,00
---
Zysk (strata) brutto -12 020,00 -4 391,00
---
27 834,00
---
-5 032,00
---
Zysk (strata) netto -6 164,00 -2 627,00
---
24 307,00
---
-6 922,00
---
Amortyzacja 8 157,00 8 006,00
-1,9%
6 912,00
-13,7%
5 847,00
-15,4%
Aktywa 115 195,00 132 881,00
15,4%
123 683,00
-6,9%
116 018,00
-6,2%
Kapitał własny 67 574,00 64 947,00
-3,9%
85 558,00
31,7%
75 163,00
-12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,47 5,26
-3,9%
6,92
31,7%
6,08
-12,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 -0,21
---
1,97
---
-0,56
---