Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:26
kontakt
AILLERON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 304,00 20 660,00
26,7%
13 760,00
-33,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -455,00 -50,00
---
-3 647,00
---
Zysk (strata) brutto -1 124,00 11,00
---
-3 926,00
---
Zysk (strata) netto -1 433,00 -581,00
---
-4 297,00
---
Amortyzacja 1 627,00 1 646,00
1,2%
2 006,00
21,9%
Aktywa 121 834,00 123 683,00
1,5%
122 606,00
-0,9%
Kapitał własny 85 146,00 85 558,00
0,5%
81 261,00
-5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,89 6,92
0,5%
6,58
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,05
---
-0,35
---