Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 15:34
kontakt
GRUPAHRC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 206,00 465,00
125,7%
205,00
-55,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 70,00 71,00
1,4%
-18,00
---
Zysk (strata) brutto 70,00 69,00
-1,4%
-12,00
---
Zysk (strata) netto 64,00 63,00
-1,6%
-12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 399,00 1 292,00
-7,6%
1 278,00
-1,1%
Kapitał własny 1 131,00 1 130,00
-0,1%
1 119,00
-1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
0,0%
0,13
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
-0,00
---