Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:36
kontakt
GIGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 46 714,00 45 269,00
-3,1%
45 115,00
-0,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 617,00 -3 972,00
---
4 728,00
---
Zysk (strata) brutto -3 277,00 -8 028,00
---
4 092,00
---
Zysk (strata) netto -17 882,00 -7 140,00
---
3 715,00
---
Amortyzacja 1 629,00 1 480,00
-9,1%
1 492,00
0,8%
Aktywa 417 399,00 398 491,00
-4,5%
412 612,00
3,5%
Kapitał własny -6 066,00 -12 961,00
---
-11 717,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,20
---
-0,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,11
---
0,06
---