Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:13
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 712,00 565,00
-67,0%
635,00
12,4%
356,00
-43,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 381,00 -779,00
---
-623,00
---
-877,00
---
Zysk (strata) brutto -1 399,00 -783,00
---
-626,00
---
-877,00
---
Zysk (strata) netto -1 401,00 -783,00
---
-626,00
---
-877,00
---
Amortyzacja 653,00 653,00
0,0%
652,00
-0,2%
653,00
0,2%
Aktywa 6 976,00 6 111,00
-12,4%
5 551,00
-9,2%
4 938,00
-11,0%
Kapitał własny 3 251,00 2 469,00
-24,1%
1 843,00
-25,4%
966,00
-47,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,19
-24,3%
0,14
-25,4%
0,08
-47,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,06
---
-0,05
---
-0,07
---