Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 08:29
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 761,00 1 712,00
125,0%
565,00
-67,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -436,00 -1 381,00
---
-779,00
---
Zysk (strata) brutto -436,00 -1 399,00
---
-783,00
---
Zysk (strata) netto -436,00 -1 401,00
---
-783,00
---
Amortyzacja 653,00 653,00
0,0%
653,00
0,0%
Aktywa 10 406,00 6 976,00
-33,0%
6 111,00
-12,4%
Kapitał własny 4 652,00 3 251,00
-30,1%
2 469,00
-24,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,26
-29,9%
0,19
-24,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,11
---
-0,06
---