Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 00:12
kontakt
NFPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 843,00 79,00
-90,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -50,00 -148,00
---
Zysk (strata) brutto -51,00 -149,00
---
Zysk (strata) netto -51,00 -149,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 956,00 2 420,00
-18,1%
Kapitał własny -546,00 -4 856,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,38
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---