Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.31, godz. 16:55
kontakt
MEXPOLSKA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 148,00 3 273,00
-36,4%
4 204,00
28,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -505,00 -1 154,00
---
-837,00
---
Zysk (strata) brutto 1 160,00 -4 854,00
---
-332,00
---
Zysk (strata) netto 1 010,00 -4 578,00
---
-49,00
---
Amortyzacja 101,00 99,00
-2,0%
190,00
91,9%
Aktywa 28 570,00 22 083,00
-22,7%
20 847,00
-5,6%
Kapitał własny 16 370,00 11 792,00
-28,0%
11 743,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,14 1,54
-28,0%
1,53
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 -0,60
---
-0,01
---