Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 05:34
kontakt
MEXPOLSKA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 605,00 1 130,00
-29,6%
2 648,00
134,3%
2 648,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -496,00 -990,00
---
-109,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) brutto -2 898,00 -1 096,00
---
724,00
---
724,00
0,0%
Zysk (strata) netto -2 957,00 -873,00
---
860,00
---
860,00
0,0%
Amortyzacja 49,00 23,00
-53,1%
82,00
256,5%
82,00
0,0%
Aktywa 26 801,00 20 517,00
-23,4%
20 631,00
0,6%
20 631,00
0,0%
Kapitał własny 13 413,00 10 963,00
-18,3%
11 495,00
4,9%
11 495,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,75 1,43
-18,3%
1,50
4,9%
1,50
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 -0,11
---
0,11
---
0,11
0,0%