Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 10:14
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 625,00 1 405,00
-46,5%
1 301,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 514,00 -482,00
---
-576,00
---
Zysk (strata) brutto 2 669,00 -448,00
---
-538,00
---
Zysk (strata) netto 2 576,00 -357,00
---
-441,00
---
Amortyzacja 41,00 39,00
-4,9%
39,00
0,0%
Aktywa 20 253,00 20 489,00
1,2%
19 555,00
-4,6%
Kapitał własny 14 071,00 13 713,00
-2,5%
13 272,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,84 1,79
-2,6%
1,73
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 -0,05
---
-0,06
---