Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 09:34
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 752,00 1 322,00
-24,5%
1 031,00
-22,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 482,00 -330,00
---
-812,00
---
Zysk (strata) brutto 1 240,00 -476,00
---
-809,00
---
Zysk (strata) netto 1 138,00 -314,00
---
-715,00
---
Amortyzacja 12,00 155,00
1 191,7%
41,00
-73,5%
Aktywa 20 119,00 20 847,00
3,6%
19 845,00
-4,8%
Kapitał własny 12 101,00 11 743,00
-3,0%
11 028,00
-6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,58 1,53
-3,0%
1,44
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,04
---
-0,09
---