Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:42
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 309,00 554,00
79,3%
576,00
4,0%
1 752,00
204,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -802,00 -389,00
---
-601,00
---
482,00
---
Zysk (strata) brutto -4 518,00 -433,00
---
-662,00
---
1 240,00
---
Zysk (strata) netto -4 117,00 -312,00
---
-561,00
---
1 138,00
---
Amortyzacja 25,00 11,00
-56,0%
11,00
0,0%
12,00
9,1%
Aktywa 22 083,00 20 680,00
-6,4%
20 517,00
-0,8%
20 119,00
-1,9%
Kapitał własny 11 836,00 11 524,00
-2,6%
10 963,00
-4,9%
12 101,00
10,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,50
-2,7%
1,43
-4,9%
1,58
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,54 -0,04
---
-0,07
---
0,15
---