Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:11
kontakt
MEXPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 322,00 1 031,00
-22,0%
1 617,00
56,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -330,00 -812,00
---
702,00
---
Zysk (strata) brutto -476,00 -809,00
---
1 534,00
---
Zysk (strata) netto -314,00 -715,00
---
1 574,00
---
Amortyzacja 155,00 41,00
-73,5%
41,00
0,0%
Aktywa 20 847,00 19 845,00
-4,8%
20 631,00
4,0%
Kapitał własny 11 743,00 11 028,00
-6,1%
11 495,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,44
-6,1%
1,50
4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,09
---
0,20
---