Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 14:08
kontakt
GARIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -12,00
---
11,00
---
Zysk (strata) brutto -7,00 -12,00
---
11,00
---
Zysk (strata) netto -7,00 -12,00
---
11,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 195,00 1 195,00
0,0%
527,00
-55,9%
Kapitał własny 331,00 296,00
-10,6%
319,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-15,4%
0,06
454,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---