Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 11:17
kontakt
ARRINERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -266,00 -10,00
---
-20,00
---
-13,00
---
Zysk (strata) brutto -266,00 -10,00
---
-20,00
---
-13,00
---
Zysk (strata) netto -266,00 -10,00
---
-20,00
---
-13,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 195,00 1 000,00
-16,3%
1 195,00
19,5%
1 195,00
0,0%
Kapitał własny 422,00 217,00
-48,6%
392,00
80,6%
379,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,04
-48,1%
0,08
78,6%
0,07
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---