Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 07:48
kontakt
EKOBOX
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17 689,00 16 123,00
-8,9%
20 720,00
28,5%
10 283,00
-50,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 502,00 897,00
78,7%
3 507,00
291,0%
219,00
-93,8%
Zysk (strata) brutto 288,00 811,00
181,6%
3 370,00
315,5%
128,00
-96,2%
Zysk (strata) netto 273,00 610,00
123,4%
2 809,00
360,5%
29,00
-99,0%
Amortyzacja 260,00 250,00
-3,8%
261,00
4,4%
247,00
-5,4%
Aktywa 36 744,00 31 377,00
-14,6%
36 859,00
17,5%
32 819,00
-11,0%
Kapitał własny 12 859,00 13 503,00
5,0%
16 603,00
23,0%
15 883,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,31
5,2%
0,38
22,9%
0,36
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
133,3%
0,06
357,1%
0,00
-98,4%