Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 19:07
kontakt
EKOBOX
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 244,00 15 060,00
-40,3%
10 466,00
-30,5%
31 165,00
197,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 190,00 2 058,00
983,2%
477,00
-76,8%
749,00
57,0%
Zysk (strata) brutto 90,00 2 001,00
2 123,3%
652,00
-67,4%
462,00
-29,1%
Zysk (strata) netto 40,00 1 899,00
4 647,5%
549,00
-71,1%
417,00
-24,0%
Amortyzacja 435,00 441,00
1,4%
364,00
-17,5%
516,00
41,8%
Aktywa 25 030,00 21 592,00
-13,7%
22 451,00
4,0%
36 744,00
63,7%
Kapitał własny 10 378,00 13 693,00
31,9%
12 735,00
-7,0%
12 859,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,31
31,9%
0,29
-6,8%
0,29
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,04
4 200,0%
0,01
-72,1%
0,01
-25,0%