Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 22:05
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 131,00 147,00
12,2%
171,00
16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 131,00 142,00
8,4%
115,00
-19,0%
Zysk (strata) brutto -324,00 -318,00
---
-493,00
---
Zysk (strata) netto -324,00 -318,00
---
-493,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 2 543,00 2 452,00
-3,6%
2 476,00
1,0%
Kapitał własny -31 024,00 -31 342,00
---
-31 835,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,69 -7,77
---
-7,90
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,08
---
-0,12
---