Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:30
kontakt
MARKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 98,00 692,00
606,1%
240,00
-65,3%
298,00
24,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 6 427,00
19 375,8%
244,00
-96,2%
355,00
45,5%
Zysk (strata) brutto -316,00 484,00
---
-232,00
---
-135,00
---
Zysk (strata) netto -316,00 484,00
---
-232,00
---
-135,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 129,00 3 196,00
2,1%
3 345,00
4,7%
3 276,00
-2,1%
Kapitał własny -29 940,00 -29 455,00
---
-29 687,00
---
-29 822,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -7,42 -7,30
---
-7,36
---
-7,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,12
---
-0,06
---
-0,03
---