Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 09:08
kontakt
STEMCELLS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 553,00 268,00
-51,5%
526,00
96,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -701,00 42,00
---
-79,00
---
Zysk (strata) brutto -723,00 6,00
---
-127,00
---
Zysk (strata) netto -723,00 6,00
---
-127,00
---
Amortyzacja 1 803,00 1 228,00
-31,9%
852,00
-30,6%
Aktywa 15 432,00 14 862,00
-3,7%
17 083,00
14,9%
Kapitał własny 7 676,00 7 682,00
0,1%
7 555,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
0,0%
0,18
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,00
---