Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 10:55
kontakt
STEMCELLS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00 14,00
100,0%
22,00
57,1%
56,00
154,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -217,00 171,00
---
-100,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) brutto -265,00 167,00
---
-100,00
---
-66,00
---
Zysk (strata) netto -265,00 167,00
---
-100,00
---
-66,00
---
Amortyzacja 220,00 146,00
-33,6%
269,00
84,2%
269,00
0,0%
Aktywa 17 083,00 15 545,00
-9,0%
15 191,00
-2,3%
14 960,00
-1,5%
Kapitał własny 7 555,00 7 722,00
2,2%
7 622,00
-1,3%
7 554,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,19
2,2%
0,18
-1,6%
0,18
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,00
---
-0,00
---