Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 06:28
kontakt
STEMCELLS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 84,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 38,00
Zysk (strata) brutto 38,00
Zysk (strata) netto 38,00
Amortyzacja 157,00
Aktywa 14 964,00
Kapitał własny 7 891,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00